Odpovědná spotřeba

Stále platí, že poptávka ovlivňuje nabídku a tedy i výrobu. Jak tedy lze odpovědnou spotřebou přimět výrobce k „odpovědné“ výrobě? Není cílem myšlenky trvale udržitelné spotřeby snížit svou spotřebu za cenu snížení životní úrovně, ale využívat výrobky co nejméně zatěžující životní prostředí. Zde jsou popsány některé konkrétní možnosti výroby a spotřeby odpovídající zásadám trvalé udržitelnosti.

Pokud máte konkrétní dotaz týkající se trvale udržitelné spotřeby, můžete odeslat formulář Zelené domácnosti