Iniciativy SCAP

datum udalost popis
prosinec 2004 Plánované předložení "Rámce programů USV" vládě