Efektivní spotřeba – výrobce také jako spotřebitel

UNEP LCA iniciativa

www.uneptie.org, EMS, EMAS, CP, BAT, IPPC, Cap and Trading, dobrovolné dohody

http://europa­.eu.int/…

příklad EcoTopTEn http://www.eco­topten.de/star­t.php a PROSA http://www.pro­sa.org/