Program podpory odbytu biopotravin ve školách a úřadech


Iniciativa kolalice spotřebitelksych a ekospotřebitelských organizaci

programy / sektory stávající programy v ČR indikátory, porovnání s lepšími modely

Program podpory odbytu biopotravin ve školách a úřadech

Kvalita života, životní styl, volný čas, zábava, alternativní spotřební vzorce (Time Consumption): LETs systémy – lokální systémy organizované nepeněžní směny