Studie ze zahraničí

V rámci této studie jsme oslovili zahraniční ministerstva životního prostředí a národní rady pro udržitelný rozvoj. Informace, které získáme zveřejníme na této stránce.

V současnosti najdete pod jednotlivými státy informace o tom, jak obecně přistupují jednotlivé země k řešení trvale udržitelné spotřeby.


související odkazy

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby v ČR