Alpské země: Německo, Rakousko

Alpské země se tradičně potýkají s problémy plynoucími z cestovního ruchu a dopravy. Těch se také týkají některá opatření vlád těchto států. Takzvaná Alpská konvence, vzniklá na základě spolupráce vlád alpského regionu a mezinárodní nevládní neziskové organizace Přátelé země obsahuje body, které se alpské země zavázaly začlenit do svých procedur.

Německo

Obdobou české Rady vlády pro udržitelný rozvoj je v Německu Výbor pro udržitelný rozvoj /duben 2001/ (předseda: státní tajemník v úřadu spolkového kancléře; složení státní tajemníci ministerstev) Rada pro udržitelný rozvoj /2001/ (předseda: ministr životního prostředí; složení: zástupci občanské společnosti) http://www.nachhal­tigkeitsrat.de/