Polsko

Polské aktivity v oblasti ochrany životního prostředí směřují k integraci legislativy a veškerých procesů s EU. To je východiskem pro Ekologickou strategii pro integraci. Tento dokument vychází ze Státní ekologické politiky a z Národní strategie pro integraci.

Prioritou je zavedení principu trvalé udržitelnosti – to znamená začlenit ekologické hledisko do obchodních aktivit, začít efektivněji využívat surovinové zdroje, podporovat udržitelný socio-ekonomický rozvoj, či chránit přírodní bohatství.

Nositeli této strategie jsou:

Strategie počítá s tříletým obdobím zavádění, během něhož definuje tři fáze:

  1. Počáteční fáze – definice základních cílů, zpracovávání posuzování ekologických dopadů podle standardů EU, vypracovávání dokumentace.
  2. Fáze strategického plánování – časové rozvrhy pro legislativní změny, plány finančních nároků na zavádění, vytvoření sektorových programů pro podnikovou sféru (vzduch, voda, odpady,…)
  3. Fáze zavádění

    Zdroj: Směrnice pro ekologickou strategii pro integraci. Ministerstvo ochrany přírody, Polsko.

Dokument dostupný na internetové adrese http://www.mos­.gov.pl/…gia_en­g.html