Užitečné odkazy

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků
http://www.ekoz­nacka.cz/

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
http://www.ce­nia.cz

Zelené úřadování
http://www.eko­poradna.cz/…ra­dovani.php

Síť ekologických poraden STEP
http://www.eko­poradna.cz

Recyklovaný papír

Arnika: šetrné papírování

Separace odpadu

Čistší produkce